12.09.2015

Kako podržati dečije zalaganje za učenje engleskog jezika?


Veoma je važno afirmisati dečiji trud za učenje stranog jezika od početka. Upravo zato, Summerhill škola podržava Cambridge testove koje organizuje British Council pod nazivom Cambridge English: Young Learners (YLE), gde se podstiče dečiji razvoj engleskog jezika kroz tri faze.

Ovi testovi su dizajnirani da bi se unapredilo znanje engleskog kod dece od 7 do 12 godina. Postoje 3 nivoa ovih testova:
STARTERS – početni nivo za decu od 7 do 8 godina, koja su imala oko 100 sati časova engleskog jezika. Ovi testovi služe da se prepozna početni stadijum učenja jezika.

MOVERS – sledeći nivo je za decu od 8 do 11godina koja su imala oko 175 sati časova engleskog jezika. Podrazumeva veći pomak od početnog nivoa i spremnos za učenje trećeg i najvišeg nivoa iz grupe Cambridge English.: Young Learners (YLE)

FLYERS – poslednji nivo iz grupe Cambridge English: Young Learners (YLE) namenjen je za decu od 9 do 12 godina, koja su učila engleski jezik oko 250 sati (dve do tri godine)

 

Važno je da na ovim testovima nema dela gde đak prolazi ili padne, već svako ko izađe i polaže test, dobije sertifikat sa brojem poena koji je osvojio/la. Test se dobija jedan mesec nakon polaganja testova.

Kako bi podržali dečije zalaganje, Summerhill škola organizovala je Summerhill Talents Program u saradnji sa British Council-om, gde nagrađuje najbolje na grupi besplatnim polaganjem testova iz grupe Cambridge English. Young Learners (YLE), a svima koji se upišu u ovom roku daje 30% popusta na polaganje ovih testova. Više o Summerhill Talents program, možete videti ovde:

http://bit.ly/1fFosSO ili putem maila summerhill.school@gmail.com ili telefona +381 61 227 85 68

Nazad