Program za odrasle

Polaznici

Od 17 godina do 177

Jezici

Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Španski

Međunarodni ispiti

IELTS, TOEFL, FCA, CAE, Goethe-Zertifikat

Upis

Septembar i Januar

Nastava
  • Provera znanja za nove polaznike
  • Redovna nastava - 2x2 časa nedeljno
  • Intenzivna nastava - 3x3 časa nedeljno
  • Redovna provera znanja
  • Završni pismeni i usmeni ispit pred komisijom
  • Sertifikat
Lokacije u gradu

Kosovska 15a