IELTS (International English Language Testing System) je svetski priznat način testiranja znanja engleskog jezika.

IELTS je pionir u testiranju 4 osnovne veštine znanja engleskog jezika tokom poslednjih 25 godina i nastavlja da postavlja standarde.

IELTS je prihvaćen kao oficijalni dokaz za znanje engleskog jezika u preko 9000 organizacija širom sveta. Proše godine, vise od 2.2 miliona testova je urađeno na svetskom nivou. Ovaj test se prihvata kao siguran, validan i pouzdan indicator za prave mogućnosti za korišćenje engleskog jezika u edukaciji, imigraciji i profesionalnoj akreditaciji.

IELTS test podrazumeva testiranje 4 veštine iz engleskog jezika:
GOVOR
PISANJE
ČITANJE
SLUŠANJE

Na osnovu ocena iz svih 4 oblasti, formira se konačna ocena. Različite institucije traže različite rezultate za kvalifikaciju na određenu poziciju. Više o IELTS testovima možete videti na njihovom oficijalnom sajtu: http://www.ielts.org/

Summerhill škola ima kvalifikovane profesore koji pripremaju zainteresovane za IELTS test. Više informacija možete dobiti preko emaila summerhill.school@gmail.com ili broja telefona +381 61 2278568

Pokreni Chat
Zdravo,
kako Vam možemo pomoći?